..:: GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ ::..

  

 

Tarihi ipek yolunun üzerinde olması nedeniyle bir çok ticaret yollarının Gaziantep'te yumaklaşması ilin ekonomisini o günlerde olduğu gibi günümüzde de canlı tutmaktadır.Bu canlılıkta gümüşün önemli bir yeri vardır.Çünkü,gümüş insanların takı olarak eskiden beri kullandığı kıymetli bir madendir.Bunu yöremizdeki antik şehir özelliğini taşıyan Kargamış,Dülük ve Belkıs(Zeugma) antik kentlerden çıkartılan gümüş aksesuarların bolluğu,bulunan gümüşlerin eski devirleri simgelemesi,gümüş işlemeciliğinin ve kullanımın

Gaziantep'te çok eskilere dayandığını göstermektedir.Gümüş işlemeciliği İslamiyetin Anadolu'ya yayılmasıyla,dahada çeşitlilik gösterir. Yüzük, küpe, kolye, kemer, hamaylı,Kur'an-ı Kerim muhavazası, takunya,tesbih püskülü,kılıç,kama sapı ve kını yapımı Osmanlı Dönemine kadar devam eder.Bu dönemde gümüş hem takı hemde tasarruf aracı olarak kullanılmaktadır.Aynı dönem sonlarında yani 19.yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Gaziantep'li bir kadında oniki çeşit gümüş takı bulunurdu.Bunlardan bir kısmı taç kaytan, şekke, daktani, pıçpıçı, götürümgü, üçger, arpacıklı gerdan,Antepli gerdan kemer,koruklu bilezik,düğme,yüzük.Bunlarında kendi aralarında birçok çeşitleri vardır.Gaziantepli erkeklerin,gümüşü tesbih,ağızlık,baston sapı,sigara tabakası olarak ve atların koşu takımlarında kullandıklarını görmekteyiz.Bu yılarda gümüş işlemeciliğinin şehrimizde gelişmesinin,Türkistan'dan göçüp gelen Türkistanlı Sait'tin,Mersinli Mehmet'in,Maraşlı Mustafa'nın ve ermeni ustaların yetiştirdiği,Mehmet Alemi'nin payı büyüktür.Bu ustaların yapmış oldukları gümüş takılar günümüzde de çokça görülebilir.Gaziantep'te gümüş işlemeciliği 1980'lerden sonra Türkiyenin dışa açılması turizm hareketlerinin başlamasıyla ve teknolojinin de yardımıyla hızlı bir gelişme göstermiştir.Türk turizmindeki yerini almaktagecikmemiş olan Gaziantep gümüş işçiliği,bugün 40'ının üzerindeki gümüş işleyen atölyesiyle varlığını sürdürmektedir.Bu atölyelerde senede ortalama 1.5-2 ton gümüş,başta İstanbul olmak üzere bütün Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne Kapadokya'ya ve buraya gelen turistler vasıtasıyla dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmaktadır.Netice itibariyle Gaziantep'te yapılan gümüş takı ve aksesuarlar,Türk turizmindeki gümüş ve takı potansiyelini elinde tutmaktadır.Bu sebeble gümüş imalatçı ve satıcılarına turizmi teşvik kredileri verilirse ihracat kapılarının da aralanacağı bir gerçektir.