..:: KİLİMCİLİK ::..

  

 Antep kilimlerinin bilinen diğer Anadolu kilimlerinden tezgah, şekil, dokunuş biçimleri ve nakışları yönünden çok farklıdır.Antep kilimciliğinin ne zaman başladığı ve hangi aşamalardan ğeçtiği kesin olarak bilinmemektedir.Antep kilimlerinin bilinen çeşitleri şunlardır;

1- Baklava Dilimi
2- Habbap (Nalın) Ayağı;
3- Kuş Kanadı;
4- Zincir Göbek;
5- DirsekGöbek;
6- Pençe Göbek;
7- Çarkı Felek;
8- Parmak Göbek;
9- Atom Göbek( 1945 sonrası dokunan bir kilim adı)

Kilimin ham maddesi öküz, deve ve at tüyü, koyun yünü ve keçi kıllarıdır.Siyah, felhani, mavi, yeşil boya, cehrebsarısı, ceviz kabuğu, cevizi boz, soğan kabuğu, sumak yaprağı Antep kilimlerinde kullanılan ilkel boyalardan birkaçıdır.Genelde 69 cm. eninde 260 cm. boyunda dokunan Antep kilimlerinde kullanılan motifler şöyle sıralanabilir;

1-Çizgi, nokta ve daireden ibaret olan motifler,
2- Sembolik motifler,
3- İdografik bir manası olan motifler(dağ, ev, taht, asa gibi)
4- Hayvan motifleri,
5- Geometrik motifler,
6- Bitki motifleri(çiçek, yaprak gibi)

Kilim'in yalnız el tezgahlarında imal edildiği ve bu işkolunun çok canlı olduğu devirlerde Gaziantep'te 7000 civarında el tezgahı faaliyette olduğu,1960'larda bu sayının 100-150'ye düştüğü saptanmıştır.Moturlu dokuma tezgahlarının yaşamımıza girmesiyle, talep daralması problemine bir çözüm gibi görülen kalitenin düşürülmesi Antep kilimlerine olan talebi daha da azaltmış ve tezgahlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır.Antep kilimleri günümüzde, genel olarak köylerde kendi ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla kadınlarca dokunmaktadır.