..:: ANTEP İŞİ ::..

  

 

Antep işi,iplik sayılarak ve çekilerk yapılır.Çekilmiş ipliklerin sarılması ve örülmesi ile ajurlar tamamlanır.Antep işlerinin hangi yıllarda başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte 1850'lerde ilk olarak Gaziantep'in köylerinde erkeklerin başlarına giydikleri terliklerin motiflerinin, şehirde daha ince kumaşlara işlendiği bilinmekedir.Bazı söylentilere göre de Gaziantep'te yaşayan azınlıklar tarafından yapılmış ve Avrupa piyasalarına sürülmüştür.Bu gün Gaziantep halkı tarafından yaygın olarak yapılan işlemelerin eski Türk işlemeleri karakterini taşıması, bu işlemenin Antep'in yerli halkı tarafından yapıldığını göstermektedir.Antep işi, beyaz kumaş

üzerine, beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle, çeşitli sırma ve ajurlarlasüslenerek işlenmektedir.Bu sebeple beyaz işler grubuna sokulmuştur.Şimdi işleme tekniğini bozmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak çok güzel işlemeler yapılmaktadır.Antep işinin iki temel unsuru, susms ve ajurdur.Susma, kumaş ipliğinin sayılarak kumaşa işlenmesi,ajur,kumaşta başlıklar yaratması için kumaş ipliklerinin kesilerek çekilmesidir.Antep işinin ajurları arasında, örümcek yuvası,düz çitime verev çitime,filitreli çitileme ve örümcekli çitime türleri vardır.Antep işi çekilen ve bırakılan iplik sayılarına ve yapılışlarına göre altı grupta toplanır.Birinci grupta basit ajurlar,ikinci grupta kesilen iplik sayısı az,kalan iplik sayısı fazla ajurlar,üçüncü grupta kesilen iplik sayısı fazla,kalan iplik sayısı az olan ajurlar gösterilir.Dördüncü grupta "çitima" ajuru,beşinci grupta kartopu,örümcek ve badem iğneleri vardır.Altıncı grupta ise tamamen fantazi iğneleri bulunur.Elbise ve bluz işlemelerinde,oda takımları ve yatak örtülerinde kullanılan motifler yapılmadan önce kenarlarının pekiştirilmesi gerekir.Bunun için hesap işi antikası,susma kullanılır. Antep işinde kumaş olarak, Bursa keteni, mongol, birman, demor, Panama keteni, çuval, Rize bezi, opel krep, saten, yün, orlon, pamukaki, molima, rafya, ipek, çamaşır ipeği ve sim kullanılmaktadır.İlde diğer el sanatları atölye ve işyerlerinde yapılırken, Antep işini yapmak için kurulmuş bir işiyeri ve atölye yoktur. Yapılan işlemlerin tümü sipariş üzerine yapılmaktadır. siparişle yaptırılan en yaygın tür, üç parçadan oluşan ve yatak örtüsü olarak kullanılan oda takımlarıdır.

Ayrıca duvara asılan panolar da sanatsal değeri olduğu için renkli olarak işlenmekte ve o şekilde kullanılmaktadır.Genel olarak şehrimizde Düztepe,Cumhuriyet, Şehreküstü,Ünaldı Mahalleleri ve Karşıyaka semtinde Antep işi sipariş üzerine ticari olarak yapılmaktadır.Bazı hanımlar Antep işinin telini iyi çekerken, bazıları da işlemesini güzel yapmaktadırlar.Dolasıyla işletecek nakış ihtisas sagası güzel olan kimselere tek tek dolaştırılmaktadır.Antep işi yapabilmesi için motrifin ne olacağına karar verilip kumaş ortalanarak tel çektirilmektedir. Tel çekildikten sonra üzerine ihtisas sahasına göre motif işlenmekte, en son kenarları yine Antep işine özgü motiflerle süslenmektedir.Antep işinde yöremizde değişik kilim motifleri de kullanılmaktadır.Şimdilerde en çok talep edilen motifler marullu ve bebeklidir.Antep işinin dış pazarda rağbet görmesi üzerine motif çalışmaları arttırılmış, yeni motiflerle motif sayısı 150'yi ajur çeşidi de 100'ü geçmiştir.Antep işi son derece emekli ve kıymetli olduğu için hep sandıklarda saklanmaktadır.Ayrıca kadının yaratıcılığına dayandığından güzel ve değişik bir nakış yapmak için çaba sarfedilir.