Gaziantep Mutfa��

Yo�urtlu Yuvarlama

� Yap�l���

Malzeme

500 gr. pirin�
300 gr. ya�s�z �i�k�ftelik et
1 ba� kuruso�an
500 gr. kemikli yada par�a et
1 bardak nohut
3 bardak s�z�lm�� yo�urt
1 yumurta
1 yemek ka�. un
Yeteri kadar su
Ya�, nane, tuz, karabiber

Tarifi

Pirin� y�kan�p s�zge�e konur. So�an ince ince do�ran�r. Et, y�kanm�� pirin�, tuz ve karabiber bir kapta kar��t�r�l�p et makinas�n�n 1 numaral� s�ze�inde �ekilir. �ekildikten sonra, yuvarlanacak k�vama gelinceye kadar yo�rulur ve �zeri �slak bir bezle �rt�l�r. Hamurdan al�nan ceviz b�y�kl���ndeki par�a elde bir 10-15 cm. uzunlu�unda bir �ubuk haline getirilir. Sonra 0.5 cm. uzunlu�unda minik par�alara b�l�n�r.Bu par�alar avu�lar�n i�in yuvarlan�p top haline getirilir.

T�m hamuru yuvarlad�ktan sonra kaynayan bir su tenceresinin �zerine oturtulmu� s�zge�e konarak fazla pi�meyecek �ekilde ha�lan�r. Ha�lanan yuvarlamalar iyice so�utulur. Di�er taraftan kemikli et nohutla pi�irilir ve yuvarlamalar i�ine at�l�r. Yeme�in yo�urdu ayr� bir tencerede i�ine yumurta ve un konarak iyice ��rp�ld�ktan sonra pi�irilir. Kaynamaya yak�n di�er malzeme yava� yava� yo�urdun i�ine konur. Bir ta��m kaynad�ktan sonra ocak kapat�l�r. Bir tavada yak�lm�� ve �zerine kuru nane d�k�lm�� ya� pi�en yeme�in �zerine d�k�l�r.Yemek servise haz�rd�r.